En zoneterapeut har fuldstændig tavshedspligt.
Af hensyn til behandlingen føres der en journal, som klienten er velkommen til at læse.
Klienten skal give samtykke til journalføring.