Zoneterapi har i mange år vist sig effektiv i behandlingen af idrætsskader, både hos elite og motionister. Akutte som gamle skader.

Arbejdsskader som nakke- ryg- og skulderproblemer, musearm mm. er også lidelser der udtrykker sig i bevægeapparatet og er, set fra et behandlingssynspunkt, i familie med idrætsskader.

Behandlingen fokuserer ikke kun på symptomet, den forstuvede fod eller smerten i skulderen, men integrerer også de eventuelle sammenhænge, der kan være i kroppen:

  • Rygsøjlen og de påvirkninger der kan være til og fra de specifikke hvirvler via nervesystemet til og fra skadesområdet.
  • De organer, der gennem meridianbaner, funktionskredse og relaterende muskler indvirker på skaden.
  • På de følelsesmæssige påvirkninger der kan opstå, ved at være skadet.

Ved på denne måde at aktivere mange af kroppens selvhelbredende evner, kan skadesperioden ofte forkortes væsentligt.

Teknikken ved denne form for idrætsskadebehandling er noget anderledes end den almindelige zoneterapi. Ved idrætsskadezoneterapi fokuseres der på at balancere et afgrænset område af kroppen, modsat en normal behandling, der søger at balancere hele kroppen.