På dine fødder findes der zoner, som alle har forbindelse til kroppens organer.
Zonerne findes både på føddernes under- og overside.
Zoneterapi består af forskellige trykkombinationer/massage på disse zoner,
Gennem de enkelte reflekszoners ømhedsgrad, hudens tilstand, m.m. danner zoneterapeuten sig et billede af ubalancens karakter, placering og styrke.

Zoneterapien virker ved, at der ved trykbehandlingen på fødderne skabes balance
i de organer, hvis zoner bliver behandlet.

Da der arbejdes ud fra en holistisk synsvinkel, vil alle kroppens zonepunkter blive
behandlet ved hver behandling, men fokuspunkterne vil blive ekstra grundigt behandlet.

Ved børn og spædbørn behandles fokuspunkterne først, fordi børns tålmodighed ikke
altid er så stor.

Voksne

1. behandling
Vi starter med at tage en grundig snak om, hvilke områder du som klient ønsker, at der
skal være særligt fokus på.
Så ligger du dig ned på en briks, du får et varmt tæppe på, og behandlingen går i gang.
Behandlingen består af forskellige trykkombinationer under dine fødder.
Varighed: 75 minutter.

Efterfølgende behandlinger
Vi snakker kort om, hvordan det er gået siden sidst.
Derefter behandles der igen.
Varighed: 60 minutter.

Antal behandlinger
Det afhænger af hvilket problem, der behandles for samt hvor langt tid, man har døjet
med problemet.
Det forventes, at der vil være en reaktion indenfor de første 3-5 behandlinger.

Børn

1. behandling
Vi starter med at tage en kort snak om, hvilke områder barn og forældre ønsker, at der
skal være særligt fokus på.
Afhængigt af barnets alder så kan barnet ligge sig ned på en briks, få et varmt tæppe på,
og behandlingen går i gang.
Eller barnet kan sidde sammen med en voksen på briksen, hvis det føles mere rart og
trygt for barnet.
Behandlingen består af forskellige trykkombinationer under barnets fødder.
Varighed: Da børns tålmodighed er mindre end voksnes, sættes der kun 45 minutter af
til behandlingen. Afhængigt af barnets alder, kan varigheden være mindre.

Efterfølgende behandlinger
Vi snakker kort om, hvordan det er gået siden sidst.
Derefter behandles der igen.
Varighed: 30 minutter.

Antal behandlinger
Det afhænger af hvilket problem, der behandles for samt hvor langt tid, man har døjet
med problemet.
Generelt vil der være hurtigere resultater ved behandling af børn.
Det forventes, at der vil være en reaktion indenfor de første 2-4 behandlinger.

Spædbørn

1. behandling
Vi starter med at tage en kort snak om, hvilke områder forældre ønsker, at der skal være
særligt fokus på.
Afhængig af barnets sindstilstand kan barnet ligge på en briks, få et varmt tæppe på, og
behandlingen går i gang.
Eller barnet kan sidde sammen med en forælder, hvis det føles mere rart og trygt for barnet.
Behandlingen består af forskellige trykkombinationer under barnets fødder.
Varighed: Spædbørns tålmodighed er meget forskellig, så der kan være brug for pauser til
amning, bleskift mv.. Der sættes altid 45 minutter af til behandlingen. Afhængigt af barnets
alder, kan varigheden være mindre.

Efterfølgende behandlinger
Vi snakker kort om, hvordan det er gået siden sidst.
Derefter behandles der igen.
Varighed: 30 minutter.

Antal behandlinger
Det afhænger af hvilket problem, der behandles for samt hvor langt tid, man har døjet med
problemet.
Det forventes, at der vil være en reaktion indenfor de første 1-3 behandlinger.

Reaktioner

Reaktionerne kan være forskellige.
Enhver reaktion hænger sammen med en bedre balance og almentilstand. Det er ikke muligt
helt at forudsige kroppens måde at reagere på, da reaktionerne er individuelle.

Nogle typiske reaktioner kan være

Afslappethed, træthed og dyb søvn
Øget vandladning
Grumset mørk urin
Øget tarmfunktion
Ændring af afføringsmønster
Udskillelse af sekret gennem næse og svælg
Gamle skavanker, som ikke tidligere er blevet kureret, kan blusse op
Humørsvingninger

Disse reaktioner skal ikke opfattes som en forværring, men er tværtimod et tegn på, at
behandlingerne giver resultat, og at bedring er på vej.