Persondata og samtykke

 • Som zoneterapeut har jeg pligt til at føre journal.
  Det vil sige, at jeg behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger om dig.
  I det følgende kan du læse om, hvad det betyder for dig:

 

 • Ved den første behandling noterer jeg de symptomer, som du fortæller om, eventuelle årsager til symptomerne samt formålet med behandlingen.
  Desuden kan andre oplysninger være relevante for behandlingerne, fx aktiv/passiv livsstil, arbejdsstillinger, tidligere sygdomme men også oplevelser relateret til årsagerne eller psykiske belastninger.
  Jeg noterer hvilken behandlingsplan, jeg finder relevant.
 • Ved efterfølgende behandlinger noterer jeg udviklingen og resultaterne som følge af behandlingerne.
 • Jeg opbevarer ligeledes dit navn, adresse, telefonnummer, og mailadresse samt personnummer, hvis du har oplyst mig disse.
 • I de tilfælde, hvor du kan få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, videresender jeg elektronisk dit navn og person-nummer samt den pris du har betalt for behandlingen til Sygeforsikringen Danmark.

 

 • Jeg benytter en kalender til booking af aftaler. Her fremgår alene navn. Journaler føres manuelt og opbevares i aflåst dokumentskab, som befinder sig i klinikken.
  Døren til klinikken er desuden låst, når rummet ikke benyttes til behandlinger.

 

 • Ved den første behandling skal du som klient give dit samtykke til at jeg må føre journal vedr. dig og dine behandlinger.
  Samtykke erklæringen har jeg klar, når du kommer.
  Efter udfyldelse og underskrift opbevares din erklæring fysisk i aflåst dokumentskab. Samtykket kan til en hver tid trækkes tilbage. Jeg opbevarer journaler i maksimalt 5 år efter seneste kontakt, hvorefter de slettes.

 

 • Herunder kan du læse om dine rettigheder som registreret.

Persondataforordningen giver den registrerede en række rettigheder, og de vigtigste rettigheder er:

 • Retten til information om behandlingen af de registrerede persons oplysninger (oplysningspligt).

 

 • Retten til indsigt i, hvilke oplysninger, der behandles om den registrerede person og få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles (indsigtspligt). 

 

 • Retten til berigtigelse af urigtige oplysninger (retten til berigtigelse). 

 

 • Retten til at blive glemt (herunder sletning af oplysninger).

 

 • Retten til dataportabilitet, dvs. at få oplysninger overført til en ny leverandør 
 • Retten til begrænsning (”blokering”) af personoplysninger, f.eks. ved indsigelse mod behandlingen. 
 • Retten til at gøre indsigelse mod selve behandlingen. 
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser og profilering. 
 • Retten til at trække et afgivet samtykke tilbage. 
 • Retten til at indgive en klage over behandlingen af data til Datatilsynet.
 • .Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

 

Venlig hilsen

Anette Jensen

Dataansvarlig